top of page

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24h)

29. august

Õppekava

Toimumisaeg & asukoht

29. aug; 30. aug ja 2. sept 2024

Vasara 50, Tartu, Leoski Koolitus koolitusklassis


Koolituse informatsioon

Leoski Koolitus on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Sihtgrupp: tööandjad, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja -nõukogu liikmed.

 

Maht: 24 ak.

Tavakoolituse hind: 225 eur (koos käibemaksuga)

Koolituse sisu:

 • Töökeskkonnaalase töö korraldus ettevõttes

 • Töökeskkonnaalane juhendamine ja väljaõpe

 • Töökeskkonna ohutegurid ja riskianalüüs

 • Tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste uurimine

 • Tööga seotud haigused. Tervisekontroll. Esmaabi

 • Töökeskkonna sisekontroll

 • Õnnetusoht

 • Koostöö õiguslikud alused

 • Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse viimaseid uuendused (jõustunud 01.01.2019).

 

Koolitus vastab tervise- ja tööministri 22.11.2018 määrusele nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“.

 

Koolituse lõpetanu:

 • oskab koostada töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava ettevõttes

 • tunneb töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida

 

Kursuse läbinule sotsiaalministeeriumi tunnustatud pädevustunnistus!

 

Lõuna-Eesti piires tuleme kohale ettevõttesse. Küsige pakkumist. Kui ettevõttest on koolitusele tulemas rohkem kui 5 töötajat, siis hind kokkuleppel.

Töötajaõpi_punane_1 (PNG).png

Koolitajad:

tiinaring.png

TIINA LEOSK

Koolitaja

Alates 2009 aastast Leoski Koolituse juhatuse liige. Täiskasvanute koolitaja, tase 7.

veronikaring.png

VERONIKA KRUUSTIK

Koolitaja

Töökeskkonnaspetsialisti ja töö-keskkonnanõukogu juhi kogemus.

raikoring.png

RAIKO LEOSK

Koolitaja

Kogemus koolitajana aastast 2010. Alates 2006. aastast Elektrilevi OÜs töödejuhataja.

bottom of page