top of page
  • Writer's pictureLeoski Koolitus

Loe olulistest muudatustest, kui oled tähtajalise töölepinguga!

Sellel aastal on plaanitud muudatused töölepinguseaduses.Üha rohkem on töötajaid, kes soovivad teha kaugtööd ning töötada neile sobivaimal ajal, mida täna kehtiv töölepingu seadus takistab. Sellest tulenevalt plaanib riik muuta töölepingu seadust tööaja, kaugtöö ja tähtajalise töölepingu osas. Koja hinnangul on tegemist positiivsete muudatustega, mis tooksid töösuhetesse paindlikust.


Tähtajalise töölepingu sõlmimist soovitakse võimaldada ka mõjuva põhjuse olemasoluta ning seda saaks sõlmida kuni kolmeks aastaks senise viie asemel. Samuti soovitakse suurendada tähtajalise töölepingu pikendamise kordi.

Tegemist oleks positiivse muudatusega, sest muudatus vähendaks lühiajaliste võlaõiguslike töösuhete sõlmimist. Lisaks lihtsustaks see olukordi, kus nii töötaja kui ka tööandja ei soovi sõlmida tähtajatut töölepingut – tööd oleks pakkuda ajutiselt ning töötaja soovib kogemusi, et hiljem liikuda edasi uuele töökohale.


Kui vajad tööalast koolitust või nõustamist, siis võta meiega ühendust!

www.leoskikoolitus.ee

Comments


bottom of page