top of page
  • Writer's pictureLeoski Koolitus

Kui pika tööohutuse koolituse peab tööandja läbima?
Lugeja küsib: Kui pika tööohutuse koolituse peab tööandja läbima? Koolitusi reklaamivad ettevõtted saadavad kutseid, aga kuulsin, et enam ei ole sellise koolituse läbimine kohustuslik. Alustava ja piiratud ressursiga ettevõtjana sooviks teada, kui pikk koolitus katab ära miinimumvajaduse ehk seaduses määratud kohustusliku osa? 


Vastab Piret Kaljula, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:Töökeskkonnaspetsialistile või juhatuse liikmele, kui ta täidab ise töökeskkonnaspetsialisti kohustusi ei ole koolituse mahtu ette nähtud. Oluline on, töökeskkonnaspetsialistil või tema ülesandeid täitval juhatuse liikmel on olemas piisavad töökeskkonnaalased teadmised ja oskused, et mõista ettevõtte töökeskkonnas esinevaid ohte ja korraldada tegevusi, mille abil vältida tööõnnetusi ja tööga seotud haigestumisi.

Selleks, et töökeskkonnaspetsialist oleks pädev, peab ta vähemalt:

tundma töötervishoidu ja tööohutust reguleerivaid õigusakte;tundma ettevõtte töötingimusi;omama teadmisi töökeskkonna ohuteguritest;olema teadlik ohuteguri mõju vähendamiseks kasutatavatest abinõudest;olema kursis töövahendite ohutuse ja töövahendite ohutu kasutamisega.


Töökeskkonnaspetsialisti ülesannete ja määramise kohta saab pikemalt lugeda vastavast Tööelu artiklist.


Väikese ja vähemohtlikuma tegevusalaga ettevõtte töökeskkonnaspetsialistile võib sobida ka kolmapäevase koolituse läbimine, mida koolitusasutused korraldavad töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele. Kui tegemist on suure ja ohtlikuma tegevusalaga ettevõttega (nt ehitus, puidu- või metallitöötlemine) siis ei pruugi ainult kolmepäevaselt koolituselt saadud info olla piisav, et edukalt töökeskkonnaspetsialisti kohustusi täita.


Alustavale ettevõttele pakub tööinspektsioon konsultatsiooniteenust, mis on tööandjatele tasuta. Teil on võimalik kutsuda töökeskkonnakonsultant ettevõttesse, et koos vaadata üle töökeskkond ja dokumendid (riskianalüüs, ohutusjuhendid jne) ning leida üles probleemid ja arutada, kuidas töökeskkonda ohutumaks muuta.


Allikas: Töö Elu

Comments


bottom of page