Kogemusnõustaja väljaõpe

 22. märts

Õppekava

Aeg ja asukoht

22. märts – 30. september


Leoski Koolitus, Vasara 50, Tartu, Estonia


Koolituse informatsioon
Leoski Koolitus on Kogemusnõustajate Koja poolt tunnustatud koolitusasutus.

Samuti oleme Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

 

 

Kogemusnõustajate väljaõpe Tartus (Anneli Valdmanni koolkond)

 

Sihtgrupp: Inimesed, kes omavad kogemust mõnest füüsilisest haigusest, psüühikahäirest taastumises või pikaajalise keerulise olukorraga (pikaajaline töötus, kodu või lähedase kaotus, lähedase hooldamine, perevägivald jms) toimetulemisest ja soovivad kasutada oma kogemust teiste toetamiseks.

Eesmärk: Omandada kogemusnõustaja kvalifikatsioon. Koolitus keskendub kohanemise, muutumise ja kriisist taastusmise teemadele. Need käivad kaasas ka tõsiste haiguste ja kaotustega. Lõpetades on sul võimalik teha tööd ja toetada psühholoogiliste probleemide valdkonnas. Muuhulgas ka siis, kui probleemid tulevad keerulistest olukordadest, näiteks töötus, füüsiline haigus või puue jmt. 

 

Maht: 200 ak, millest 152 ak kontakttunde (koolituspäevad 96 ak, praktika 30 ak ja praktikajuhendamises osalemine 26 ak) ja iseseisev töö 48 ak.

 

Ajakava: Koolitused toimuvad 2-päevaste õppesessioonidena 2-3-nädalaste intervallidega. Praktikaperioodil on vajalik koostöö individuaalse praktika-juhendajaga, kes annab praktika lõppedes omapoolse hinnangu. Praktiseerija kirjutab praktikakogemuse analüüsi kirjaliku lõputöö osana. Praktiseerimise võimalusi otsitakse vajadusel koostöös osalejate ja koolitusorganisatsiooniga, lähtudes õppija kogemusest ja teemast – füüsiline haigus, psüühikahäire vm teema.

 

Õppegrupis praktikaanalüüsi päevi on 2 – 6 ak. Kovisioonigrupid moodustatakse vastavalt osalejate elukohtadele, ajad lepitakse kokku osalejate vahel. Maht on vähemalt 12 ak. Kirjalik lõputöö sisaldab enesereflektsiooni (väljaõppe kogemuse kirjeldus ja analüüs), kohustusliku kirjanduse reflektsiooni (kohustuslike raamatute ja konspektide lugemismaht kokku ca 350 lk) ja praktikakogemuse kirjeldus ja analüüs, kokku 7-8 lehekülge.

 

Hind: 2080€ + km

 

Koolituse sisu:

 • Sissejuhatus kogemusnõustamisse

 • Nõustamise alused, nõustamiseetika

 • Isikliku taastumiskogemuse analüüs

 • Esmased nõustamisoskused ja tehnikad

 • Baasteadmised ja oskused kriisitöös

 • Baasteadmised ja oskused grupitöös

 • Töö raskete klientidega – täiendmoodul, lisandub riikliku õppekava ainetele

 • Praktika juhendamised/superviseerimine individuaalselt ja/või grupis

 • Iseseisev töö õppekirjandusega, taastumisloo kirjalik läbitöötamine, praktikapäeviku täitmine, enesereflektsioon.

 

Õppeprogrammi, ootused ja eeldused osalejatele, pädevused, koolituse lõpetamise ja tunnistuse väljastamise tingimused ja muud väärtuslikku leiad riikliku õppekava failist.

Õpiväljundid:

 • Tunneb nõustamise ja taastumise põhialuseid ning kogemusnõustamise töös võimalusi ja piire;

 • Oskab kasutada lihtsamaid nõustamistehnikaid;

 • Tunneb ära probleemsed kliendid ning suunab nad edasi;

 • Tegeleb nõustamisprotsesside ja eneseanalüüsiga iseseisvalt ja spetsialistide abiga

 

Kandideerimise protsess:

 • Kandideerimiseks tuleb täita kandideerimise ankeet (mille saadame Teile registreerimisel meilile).

 • Tuleb ette nähtud ajal enne eelintervjuusid esitada motivatsioonikiri. Soovi korral võib lisada soovituskirja ja/või CV.

 • Tuleb osaleda eelintervjuul. Eelintervjuu toimub grupiprotsessina. Individuaalseid intervjuusid läbi ei viida.

Kõik kandideerimise osad on kohustuslikud.

 

Eelintervjuude kuupäevad ja motivatsioonikirjade tähtajad:

 • Eelintervjuu on 10.03.2021

 • Motivatsioonikirjade tähtaeg on 07.03.2021, saata aadressile koolitus@leoskikoolitus.ee

 • Töötukassa koolituskaardiga osalemise eelkinnituse tähtaeg on 07.03.2021 – ehk, kas Töötukassa on nõus kandidaadi eest tasuma, kui ta osutub valituks.

Lõpetamise eeldused:

Kogemusnõustaja pädevuse, koolituse lõpetamise ja tunnistuse väljastamise eelduseks ja aluseks on

 

 • Vähemalt 80% koolituspäevadel osalemine 

 • 100% praktikatundide läbimine 

 • Vähemalt 80% grupisupervisoonides osalemine 

 • Kirjalik kodutöö – juhtumianalüüs, praktika analüüs, enesereflektsioon 

 • Praktikajuhendaja positiivne hinnang osalejale 

 • Koolitaja ja superviisori positiivne hinnang osalejale 

Kui 1 kriteerium on täitmata, on õigus tunnistust mitte väljastada. (alus - riiklik õppekava 2.1-2.3) Kui õppeprotsessis ilmnevad asjaolud, mis viitavad, et õppija ei vasta eeldustele, mis on toodud riiklikus õppekavas on koolitusasutusel õigus õppija õppeprotsess katkestada (alus - riiklik õppekava 3.1 ja 3.2.6).

 

Koolitus lõpeb õpiväljundite hindamisega!

Täpsem info koolituse kohta: Tiina Leosk, tel 5649 2601 .

Töötajaõpi_punane_1 (PNG).png

Koolitajad:

TIINA LEOSK

Koolitaja

Alates 2009. aastast Leoski Koolituse juhatuse liige. Lõpetanud 2016. aastal kogemusnõustajate koolituse.

SIRJE PÄRN

Koolitaja

Sotsiaaltöötaja, nõustaja.

Täiskasvanute koolitaja, tase 5.

ANNELI VALDMANN

Psühholoog

Kogemusnõustajate koolitaja ja superviisor.

MARVI PRIVSTAKA-TAAL

Koolitaja

Täiskasvanute koolitaja, tase 5. Tootefotograafia väikeettevõtjatele

KONTAKT

Vasara 50, Tartu, 50113 |  koolitus@leoskikoolitus.ee  |  Tel. 5611 1717 | E - R 10:00 - 15:30

 • Grey Facebook Icon

Jälgi meid Facebookis: