top of page

Täiskasvanute koolitaja kutseeksamiks valmistumine

11. august

Õppekava

Aeg ja asukoht

11. august – 23. september (koolituspäevad 11.08/02.09/23.09.2023)
Leoski Koolitus, Vasara 50, Tartu, Estonia


Koolituse informatsioon

Leoski Koolitus on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

 

 

Sihtgrupp: Täiskasvanute koolitajad, kes tegelevad aktiivselt koolitamisega ning vajavad teadmisi ja tuge täiskasvanute koolitaja kutse taotlemiseks ja kutseeksami sooritamiseks. Õppe alustamise tingimuseks peab omama täiskasvanute koolitamise kogemust.

Eesmärk: Kursuse lõpetaja on valmis taotlema täiskasvanute koolitaja kutset.

Maht: 52 ak, auditoorse töö maht 18 ak, iseseisva töö maht 34 ak.

 

Hind: 300 eurot + km

 

Sisu:

  • täiskasvanu koolitaja kutse, kutsestandard ja kutse taotlemine

  • e-portfooliote loomise võimalused (erinevad digikeskkonnad)

  • e-portfoolio struktuur

  • täiskasvanud õppija eripärad ja koolitamise põhimõtted

  • täiskasvanud koolituse valdkonna tegevust reguleerivad õigusaktid

  • kompetentside kirjeldamine, analüüsimine ja tõendamine

  • tõendusmaterjalide esitamine e- portfoolios

 

Kursuse läbinu:

  • teab täiskasvanute koolitaja kutsestandardi sisu ja mõistab kutse taotlemise protsessi

  • koostab täiskasvanute koolitaja kompetentse tõendava e-portfoolio

  • analüüsib ennast kui täiskasvanute koolitajat, kasutades sobivaid analüüsimeetodeid ja valib e-portfooliosse asjakohaseid tõendusmaterjale.

Oluline teada:

 

Koolituspäevadel käsitletakse teemasid, mis toetavad e-portfoolio koostamist. Portfoolio täiendamine toimub koolituspäevade vahelisel ajal iseseisva tööna. Koolitus lõpeb õpiväljundite hindamisega.

Töötajaõpi_punane_1 (PNG).png

Koolitajad:

Diana.jpg

DIANA ELLER

Koolitaja

Täiskasvanute koolitaja, tase 7. Pikaajaline praktiline töökogemus äri- ja teenindusevaldkonnas.

bottom of page