Ettevõtlusega alustamine ja äriplaani koostamine

2. september

Toimumisajad & asukoht

2. sept  21. okt 2021

Leoski Koolitus, Vasara 50, Tartu, Estonia


Koolituse informatsioon

Leoski Koolitus on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

 


Eesmärk: Õppida tundma ettevõtluse olemust ning kuidas kujunetakse ettevõtjaks. Lisaks omandada teadmised ja oskused väikeettevõtte rajamiseks ja äriplaani koostamiseks.

Maht: 140 ak, auditoorse töö maht 88 ak, iseseisva töö maht 52 ak.

Hind: 1250€ + km. Edukale lõpetajale tunnistus.

Koolituse sisu:

Analüüsime ettevõtluse olemust, hüvesid ja väljakutseid. Tutvume ettevõtte rajamise etappide, ettevõtlusvormide ja ettevõtluskeskkonnaga. Õpime äritegevust planeerima ja teostama vajalikke arvestusi.​

Õpiväljundid:
 • mõistab ettevõtluse olemust ja kuidas käib ettevõtjaks kujunemise protsess

 • teab ootusi, probleeme ja riske ettevõtluses

 • orienteerub ettevõtlust puudutavates seadustes ja oskab neid kasutada

 • tunneb ettevõtlusega alustamise võimalusi ja oskab valida õige ettevõtlusvormi

 • oskab analüüsida turu olukorda ja ettevõtluskeskkonda

 • suudab koostada reaalselt rajatava ettevõtte äriplaani.


Teemad:

 • Koolitusprogrammi tutvustamine, osalejate enesetutvustus

 • Sissejuhatus ettevõtlusesse: mis see on ja mis see tähendab

 • Tänane majandus, ettevõtte juhtimine ja strateegiline planeerimine

 • Ettevõtte omanikud, juhid ning nende rollid

 • Ettevõtlusega alustamine

 • Ettevõtlusvormid ja nende erinevused

 • Ettevõtluse rajamise etapid

 • Ebaõnnestumise põhjused

 • Ettevõtte ärinime, ettevõtlusvormi ja asukoha valik

 • Äriidee leidmine, edasiarendamine ja hindamine

 • Äriidee analüüs, turu-uuring

 • Konkurentsieelis ja põhilised konkurentsistrateegiad.

 • Äriplaani olemus ning struktuur

 • Enamlevinud vead äriplaanides

 • Äriplaani koostamise alused: põhimõtted ja struktuur (EAS, TTK juhendite näitel)

 • Finantsarvestuse alused

 • Kuluarvestus, tasuvuspunkti leidmine, näidisülesannete lahendamine

 • Raamatupidamise algteadmised

 • Maksunduse alused, maksustamine

 • Finantsplaneerimine (müügitulud, investeeringute planeerimine)

 • Toode, teenus ja unikaalne müügiargument.

 • SWOT-analüüs

 • Toote ja teenuse arendus, hinnakujundus

 • Konkurentide analüüs

 • Müük ja turundus: turunduskanalid, eesmärgistamine, mõõtmine

 • Olulisi lepinguid ettevõtluse alustamisel 

 • Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes

 • Äriplaanide esitlused

 • Individuaalne konsultatsioon

Koolitusel läbitakse ka 24-tunnine töökeskkonnaspetsialistide ja volinike väljaõpe, millele väljastatakse eraldi tunnistus!

Koolitus lõpeb oma äriplaani kaitsmisega ja koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

Töötajaõpi_punane_1 (PNG).png

Koolitajad:

egering.png

EGE JAANSO

Koolitaja

Täiskasvanute koolitaja, tase 6. Analüüsinud ja menetlenud ligikaudu 2500-3000 äriplaani.

veronikaring.png

VERONIKA KRUUSTIK

Koolitaja

Töökeskkonnaspetsialisti ja töö-keskkonnanõukogu juhi kogemus.

Õppekava