top of page

Ettevõtlusega alustamine ja äriplaani koostamine

VEEBIKOOLITUS!

Õppekava

Toimumisajad & asukoht

11. september – 6. november

Koolitus toimub kolmapäeviti ( 11.09; 18.09; 25.09; 02.10; 09.10; 16.10; 23.10; 30.10)

Leoski Tööõigusabi OÜ. Leoski Koolitus on läbinud Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri täienduskoolituse õppekavarühma Juhtimine ja haldus kvaliteedi hindamise 2023.

Koolitus toimub Teie kodus või töökohas! Koolitusel osalemise tingimuseks on internetiühenduse ja arvuti olemasolu. Kui soovid täpsemat infot, võta meiega kindlasti ühendust.


Koolituse informatsioon

Leoski Koolitus on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

 


Eesmärk: Õppida tundma ettevõtluse olemust ning kuidas kujunetakse ettevõtjaks. Lisaks omandada teadmised ja oskused väikeettevõtte rajamiseks ja äriplaani koostamiseks.

Maht: 90 ak, auditoorse töö maht 64 ak, iseseisva töö maht 26 ak.

Hind: 1305.60€.

Koolituse sisu:

Analüüsime ettevõtluse olemust, hüvesid ja väljakutseid. Tutvume ettevõtte rajamise etappide, ettevõtlusvormide ja ettevõtluskeskkonnaga. Õpime äritegevust planeerima ja teostama vajalikke arvestusi.​​

Õpiväljundid:
 • mõistab ettevõtluse olemust ja kuidas käib ettevõtjaks kujunemise protsess

 • teab ootusi, probleeme ja riske ettevõtluses

 • orienteerub ettevõtlust puudutavates seadustes ja oskab neid kasutada

 • tunneb ettevõtlusega alustamise võimalusi ja oskab valida õige ettevõtlusvormi

 • oskab analüüsida turu olukorda ja ettevõtluskeskkonda

 • suudab koostada reaalselt rajatava ettevõtte äriplaani.


Teemad:

 • Koolitusprogrammi tutvustamine, osalejate enesetutvustus

 • Sissejuhatus ettevõtlusesse: mis see on ja mis see tähendab

 • Tänane majandus, ettevõtte juhtimine ja strateegiline planeerimine

 • Ettevõtte omanikud, juhid ning nende rollid

 • Ettevõtlusega alustamine

 • Ettevõtlusvormid ja nende erinevused

 • Ettevõtluse rajamise etapid

 • Ebaõnnestumise põhjused

 • Ettevõtte ärinime, ettevõtlusvormi ja asukoha valik

 • Äriidee leidmine, edasiarendamine ja hindamine

 • Äriidee analüüs, turu-uuring

 • Konkurentsieelis ja põhilised konkurentsistrateegiad.

 • Äriplaani olemus ning struktuur

 • Enamlevinud vead äriplaanides

 • Äriplaani koostamise alused: põhimõtted ja struktuur (EAS, TTK juhendite näitel)

 • Finantsarvestuse alused

 • Kuluarvestus, tasuvuspunkti leidmine, näidisülesannete lahendamine

 • Raamatupidamise algteadmised

 • Maksunduse alused, maksustamine

 • Finantsplaneerimine (müügitulud, investeeringute planeerimine)

 • Toode, teenus ja unikaalne müügiargument.

 • SWOT-analüüs

 • Toote ja teenuse arendus, hinnakujundus

 • Konkurentide analüüs

 • Müük ja turundus: turunduskanalid, eesmärgistamine, mõõtmine

 • Olulisi lepinguid ettevõtluse alustamisel 

 • Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes

 • Äriplaanide esitlused

 • Individuaalne konsultatsioon

Koolitus lõpeb oma äriplaani kaitsmisega ja koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

Töötajaõpi_punane_1 (PNG).png
image001.png

Koolitajad:

egering.png

EGE JAANSO

Koolitaja

Täiskasvanute koolitaja, tase 6. Analüüsinud ja menetlenud ligikaudu 2500-3000 äriplaani.

bottom of page