top of page

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (8h)

16. november

Õppekava

Aeg ja asukoht


16. november


Leoski Koolitus, Vasara 50, Tartu, Estonia

Registreerumisel vali endale sobiv grupp!


Koolituse informatsioon

Leoski Koolitus on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Sihtgrupp: Tööandjad, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja -nõukogu liikmed, kes varem on läbinud 24-tunnise töötervishoiu ja tööohutuse koolituse.

Tavakoolituse hind: 85 € + km

Maht: 8 ak.

Koolituse sisu:

  • millised on töökeskkonna füüsikalised, keemilised ja bioloogilised ohutegurid

  • kuidas teostada sisekontrolli

  • kuidas kaardistada terviseriske

  • kuidas koostada riskianalüüs

 

Koolituse läbinu:

  • jälgib töökeskkonna töökorraldust ettevõttes

  • teab, mida hõlmab sellealane juhendamine

  • teab, kuidas ennetada enamlevinud vigu

  • oskab ennetada kutsehaigusi

  • oskab teha riskianalüüsi ja sisekontrolli

 

Koolitus vastab tervise- ja tööministri 22.11.2018 määrusele nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“.

Töötajaõpi_punane_1 (PNG).png

Koolitaja:

veronikaring.png

VERONIKA KRUUSTIK

Koolitaja

Töökeskkonnaspetsialisti ja töö-keskkonnanõukogu juhi kogemus.

bottom of page