top of page

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (8h)

25. jaanuar

Õppekava

Aeg ja asukoht

25. jaanuar


Leoski Koolitus, Vasara 50, Tartu, Estonia


Koolituse informatsioon

Leoski Koolitus on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Sihtgrupp: Tööandjad, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja -nõukogu liikmed, kes varem on läbinud 24-tunnise töötervishoiu ja tööohutuse koolituse.

Tavakoolituse hind: 85 € + km

Zoomi koolituse hind: 75 eur+ km

Maht: 8 ak.

Koolituse sisu:

  • millised on töökeskkonna füüsikalised, keemilised ja bioloogilised ohutegurid

  • kuidas teostada sisekontrolli

  • kuidas kaardistada terviseriske

  • kuidas koostada riskianalüüs

 

Koolituse läbinu:

  • jälgib töökeskkonna töökorraldust ettevõttes

  • teab, mida hõlmab sellealane juhendamine

  • teab, kuidas ennetada enamlevinud vigu

  • oskab ennetada kutsehaigusi

  • oskab teha riskianalüüsi ja sisekontrolli

 

Koolitus vastab tervise- ja tööministri 22.11.2018 määrusele nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“.

Töötajaõpi_punane_1 (PNG).png

Koolitaja:

veronikaring.png

VERONIKA KRUUSTIK

Koolitaja

Töökeskkonnaspetsialisti ja töö-keskkonnanõukogu juhi kogemus.

bottom of page