top of page
  • Writer's pictureLeoski Koolitus

2020. aastast muutub töötajate miinimum-maksimum tööaeg

Plaanitud on muudatused töölepinguseaduses.Üha rohkem on töötajaid, kes soovivad teha kaugtööd ning töötada neile sobivaimal ajal, mida täna kehtiv töölepingu seadus takistab. Sellest tulenevalt plaanib riik muuta töölepingu seadust tööaja, kaugtöö ja tähtajalise töölepingu osas. Koja hinnangul on tegemist positiivsete muudatustega, mis tooksid töösuhetesse paindlikust.


Üks peamisi muudatusettepanekuid on luua tööaja arvestusse uus võimalus – töötada miinimum-maksimum töötundide alusel. Sellise lepingu puhul tööandja kutsub vajadusel töötaja tööülesandeid täitma, teatades sellest ette vähemalt kolm kalendripäeva ning töötajal on kohustus töö vastu võtta töölepingus kokku lepitud tundide piires.


Ettepanek paneb paika ka töötajaid kaitsvad sätted. Miinimum-maksimum töötundidega töölepingut ei ole lubatud sõlmida selleks, et asendada töötajaid, kelle töölepingud on viimase kuue kuu jooksul üles öeldud majanduslikel põhjustel. Samuti, kui töötaja sooritab kuue järjestikkuse kuu jooksul rohkem töötunde, kui minimaalselt kokku lepitud, on töötajal õigus küsida töölepingu muutmist ning uute minimaalsete töötundide määramist. Sätestatud on ka 15-tunnine vahemik, mille piires võib tööaeg varieeruda. Näiteks võib kokku leppida 10-25 tundi – aga ei või kokku leppida 10-40 tundi.


Maksimaalne vahemik võiks olla kõrgem või üldse puududa, et tagada paindlikumad võimalused. Kuigi tööandja jaoks oleks hea kasutada miinimum-maksimum tööaja töötajaid rohkem kiirematel aegadel (allahindlused, suveperiood) on taoline leping mõeldud eelkõige neile, kellel ei ole võimalik teatud perioodil teiste kohustuste tõttu tööl käia, nt tudengid.


Kui vajad tööalast koolitust või nõustamist, siis võta meiega ühendust!

www.leoskikoolitus.ee

Comments


bottom of page