Vasara 50, Tartu, 50113 |  koolitus@leoskikoolitus.ee  |  Tel. 5611 1717 | E - R 10:00 - 15:30

 • Grey Facebook Icon

Jälgi meid Facebookis: 

Koolitaja koolitus

27. august

Õppekava

Aeg ja asukoht

27. august – 26. veebruar 2021
Leoski Koolitus, Vasara 50, Tartu, Estonia


Koolituse informatsioon

Leoski Koolitus on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

 

 

Sihtgrupp: koolitajad, õpetajad, lektorid, õppejõud, mentorid, konsultandid ning spetsialistid, kes soovivad hakata tegelema täiskasvanute koolitamisega.

Eesmärk: Tegu on täiskasvanute täiendkoolitusega. Koolituse sisu vastab täiskasvanute koolitaja kutsestandardi tasemele 5,6 ja 7. Kursuse läbinul on võimalus minna taotlema täiskasvanute koolitaja kutset. Kutset andev organisatsioon on Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras.

Maht: 210 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorset õpet 88 tundi, 122 tundi iseseisvat tööd; 8 EAP . Õppeaja kestus: 14 õppepäeva.

 

Hind: 1960 eurot + km . Sisaldab materjale, kohvi, tee ja küpsised puhkepausil. Edukale lõpetajale tunnistus.

 

Oled oodatud:

 • Kui sul on vähemalt keskharidus

 • Kui sul on tahe oma oskused ja teadmised teistele edasi anda

 • Kui sa soovid saada oma töökohas sisekoolitajaks

 • Kui sul on tööandja (koolituskaardi omanikel töötukassa) nõusolek

 

Eesmärgid:

Kursuse lõpetanul on põhiteadmised andragoogikast, mis aitavad tagada:

 • tingimused koolitaja professionaalseks arenguks

 • andragoogi kompetentside kujundamist ja täiustamist

 • eduka kutseeksami läbimise

 • enesekindluse koolitaja rollis ja valmisoleku täiskasvanute koolitaja kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks

 • koolitusel omandatud teadmisi rakendama ja ka ennast järjekindlalt täiendama kutsealaselt

 

Õppekava läbiv teema:

Koolitaja kui reflekteeriv praktik ja õpe koosneb järgmistest teemavaldkondadest:

 • Grupi käivitamine, isiklikud arusaamad õpetamisest, õppimine täiskasvanueas

 • Täiskasvanute koolitaja kui professionaal ühiskonnas ja õppegrupis

 • Toimetulek keerulistes olukordades ja riskide juhtimine

 • Õppimine ja areng täiskasvanueas

 • Õppeprotsess

 • Õppemeetodid täiskasvanuõppes

 • Loovaid meetodeid enesereflektsiooniks

 

Õpiväljundid:

 • Eesmärgistab, kavandab ja juhib teadlikult õppeprotsessi

 • Lähtub koolitamisel täiskasvanud õppija õpivajadustest

 • Toetab igati õppija õppimist, luues ka õppimist soodustava keskkonna

 • Valib ja kohaldab eesmärgipäraselt õppemeetodeid

 • Analüüsib ennast kui täiskasvanute koolitajat

 • Määratleb enda kui koolitaja arenguperspektiivid

 • Tunneb täiskasvanuharidust reguleerivaid seadusi ja on motiveeritud järgima täiskasvanute koolitaja kutse-eetikakoodeksis sätestatut

 

Õpingute lõpetamise nõuded: 

Õpilane on saavutanud õppekavas esitatud õpitulemused. Õpilane on osalenud vähemalt 80% auditoorsetest tundidest ning on sooritanud kõik praktilised tööd .​

Töötajaõpi_punane_1 (PNG).png

Koolitajad:

tiinaring.png

Alates 2009. aastast Leoski Koolituse juhatuse liige. Täiskasvanute koolitaja, tase 7.

Koolitaja

TIINA LEOSK

kaire.png

Täiskasvanute koolitaja, tase 6. Pikaajaline kogemus suurettevõtetes personalijuhtimise valdkonnas.

Koolitaja

KAIRE LINDEBERG

marvi privstaka-taal.png

Täiskasvanute koolitaja, tase 5; valdkonnaks tootefotograafia väikeettevõtjale.

Koolitaja

MARVI PRISTAVKA-TAAL

Ena Drenkham.png

Täiskasvanute koolitaja, tase 7. Pikaajaline kogemus projektijuhi ja projektitaotluste koostajana. 

Koolitaja

ENA DRENKHAN

Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi direktor. Täiskasvanute koolitaja, tase 7.

Koolitaja

MARIKA KAASIK

Diana.jpg

Täiskasvanute koolitaja, tase 7. Pikaajaline praktiline töökogemus äri- ja teenindusevaldkonnas.

Koolitaja

DIANA ELLER