top of page

KOGEMUSNÕUSTAMINE

Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- ja kogemustevahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalset, sotsiaalset ning praktilist tuge.

Leoski Koolituses on...

 

Kogemusnõustaja Sulle toeks

 • oma looga

 • oma praktiliste kogemustega

 • teadmistega

 • mõistmise ja toetamisega

 • lihtsalt olemas olemisega

 

Nõustame teemadel

 • depressioon

 • stress

 • lein

 • vähkkasvaja; insult; trauma; dementsus jms

 • lähedase hooldamine

 • läbipõlemine

 • pikaajaline töötus

 • pikaajaline kriis elus

 • ärevushäired

 • depressioonis pereliikme toetamine

 

Kõikidel meie nõustajatel on  riikliku õppekava alusel läbitud kogemusnõustajate väljaõpe (200 ak). Kõik meie kogemusnõustajad on kantud ka Kogemusnõustajate Koja registrisse. 

 

Nõustamise hind on 33.33€ ak tund.

bottom of page