top of page

Karjäärispetsialisti väljaõpe

5. sept  | 21. okt

Õppekava

Aeg ja asukoht
​​
5. september – 18. oktoober 2024 | grupp I
21. oktoober – 13. detsember 2024 | grupp II
 
Koolitusele registreerides vali endale sobiv grupp!
Leoski Koolitus, Vasara 50, Tartu

Koolituse informatsioon
Leoski Koolitus on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Sihtgrupp: Oodatud on inimesed kel on kõrgharidus ja soov ennast arendada karjäärinõustamise valdkonnas ning omandada karjäärinõustaja kompetentsid tööks karjäärinõustajana. Koolituse läbimine loob eelduse asuda tööle karjäärinõustajana koolides, noortekeskustes, karjääriõpetuse kursuste koolitajana (läbiviijana), avalikus ja erasektoris inimeste arengu toetajana, personali- ja koolitusasutustes, organisatsioonide personali osakondades karjääriõppe ja karjäärijuhtimise alal.

Eesmärk: Omandada baasteadmised ja oskused tööks karjäärispetsialistina et toetada inimesi kutse, töö, koolituse ja haridustee valikute tegemisel kogu elukaare jooksul. 

Maht: 148 ak, auditoorse töö maht 88 ak, iseseisva töö maht 60 ak.

Ajakava: Koolitused toimuvad 2-päevaste õppesessioonidena.

 

Hind: 2320 € (koos käibemaksuga). Sellele koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (vt Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).

Koolitus on väga praktiline ning koolitust läbi viivad lektorid on oma ala tunnustatud asjatundjad ja omavad antud valdkonnas pikaajalist töökogemust.

Koolituse sisu:

 • Karjäärinõustamise põhimõtted, teenused ja meetodid

 • Nõustamispsühholoogia 

 • Erinevad etapid nõustamises ja nõustaja oskused

 • Grupinõustamine

 • Karjäärialane nõustamisprotsess eri sihtrühmadega

 • Eneseanalüüsi koostamine

Õpiväljundid: 

 • omab oskust planeerida ja juhtida karjäärinõustamise protsessi lähtuvalt erinevatest karjääriteooriatest ning nõustamispsühholoogiast ja samas arvestades andragoogika aluseid

 • oskab kasutada karjäärinõustamisel efektiivseid nõustamistehnikaid ning teab ja järgib oma töös karjäärinõustaja eetikakoodeksit

 • analüüsib nõustamisprotsessi, tegeleb enesereflektsiooni ning enesearenguga;

 • teab erinevaid grupinõustamise metoodilisi võimalusi ja grupiprotsesse, oskab teadlikult valida vastavalt sihtrühmale juhtimistehnikaid;

 • omab valmisolekut osalemiseks valdkonna koostöövõrgustike ja erinevate töögruppide tegevustes, panustab valdkonna arengusse.​

Lõpetamise eeldused:

 • vähemalt 80% koolituspäevadel osalemine

 • eneseanalüüsi koostamine ja esitlus   

Koolitus lõpeb õpiväljundite hindamisega.

Töötajaõpi_punane_1 (PNG).png

Koolitajad:

pilt.jpg

TERJE PAES

Koolitaja

Karjäärispetsialist, tase 7. Sotsiaal- ning karjäärivaldkonna projektide algatamise ning läbiviimise kogemus üle 15 aasta.

Anneli Valdmann.jpg

ANNELI VALDMANN

Koolitaja

Psühholoog, kogemusnõustajate koolitaja, superviisor ja ettevõtja.

pristavka_taal.png

MARVI PRISTAVKA-TAAL

Koolitaja

Koolitaja, kogemusnõustaja, täiskasvanute koolitaja tase 6.

tiinaring.png

TIINA LEOSK

Koolitaja

Täiskasvanute koolitaja tase 7.

10 aastat töökogemust suurettevõtte personali- ja koolitusjuhina.

bottom of page