Vasara 50, Tartu, 50113 |  koolitus@leoskikoolitus.ee  |  Tel. 5611 1717 | E - R 10:00 - 15:30

 • Grey Facebook Icon

Jälgi meid Facebookis: 

Ettevõtlusega alustamine eesti keeles

2. detsember 2019

Õppekava

Toimumisajad & asukoht
 • 02. detsember 2019 - 31. jaanuar 2020


Leoski Koolitus, Vasara 50, Tartu, Estonia


Koolituse informatsioon

Leoski Koolitus on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

 


Eesmärk: Õppida tundma ettevõtluse olemust ning kuidas kujunetakse ettevõtjaks. Lisaks omandada teadmised ja oskused väikeettevõtte rajamiseks ja äriplaani koostamiseks.

Maht: 140 ak, auditoorse töö maht 104 ak, iseseisva töö maht 36 ak.

Hind: 1150€ + km . Sisaldab materjale, kohvi, tee ja küpsised puhkepausil. Edukale lõpetajale tunnistus.

Koolituse sisu:

Selgeks teha ettevõtluse olemus ja ettevõtjaks kujunemine, eesmärk tegutsemisel ja kaasnevad riskid. Tutvume ettevõtte rajamise eri võimalustega (frantsiis, ettevõtte ostmine), kehtivate seaduste ning tugisüsteemiga. Õpime äritegevust planeerima ja teostama vajalikke arvestusi.

Õpiväljundid:
 • mõistab ettevõtluse olemust ja kuidas käib ettevõtjaks kujunemise protsess

 • teab ootusi, probleeme ja riske ettevõtluses

 • mõistab turunduse tähendust ja oskab turuolukorda analüüsida

 • tunneb ettevõtte omanike ning juhtide põhirolle ja oskusi

 • orienteerub ettevõtlust puudutavates seadustes ja oskab neid kasutada

 • tunneb ettevõtlusega alustamise võimalusi ja oskab teha õigeid valikuid ettevõtlusvormi valimisel

 • saab aru üldisest ettevõtlusterminoloogiast

 • oskab leida ja arendada äriideid

 • oskab kavandada äriidee rakendamist

 • oskab analüüsida turu olukorda ja ettevõtluskeskkonda

 • oskab koostada lihtsamaid turu-uuringuid ja määratleda turumahtu

 • oskab leida rahastamisallikaid

 • teab, mis on meeskonnatöö ja oskab seda korraldada

 • suudab koostada reaalselt rajatava ettevõtte äriplaani


Teemad:

 • Koolitusprogrammi tutvustamine, osalejate enesetutvustus

 • Sissejuhatus ettevõtlusesse: mis see on ja mis see tähendab

 • Tänane majandus, ettevõtte juhtimine ja strateegiline planeerimine

 • Ettevõtte omanikud, juhid ning nende rollid

 • Ettevõtlusega alustamine

 • Ettevõtlusvormid ja nende erinevused)

 • Ettevõtluse rajamise etapid

 • Ebaõnnestumise põhjused

 • Ettevõtte ärinime, ettevõtlusvormi ja asukoha valik

 • Äriidee leidmine, edasiarendamine ja hindamine

 • Äriidee analüüs, turu-uuring

 • Konkurentsieelis ja põhilised konkurentsistrateegiad.

 • Äriplaani olemus ning struktuur

 • Enamlevinud vead äriplaanides

 • Äriplaani koostamise alused: põhimõtted ja struktuur (EAS, TTK juhendite näitel)

 • Finantsarvestuse alused

 • Kuluarvestus, tasuvuspunkti leidmine, näidisülesannete lahendamine

 • Raamatupidamise algteadmised

 • Maksunduse alused: tööjõu maksud, ettevõtte tulumaks, käibemaks, TSD, KMD jne

 • Bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, seosed aruannete vahel

 • Finantsplaneerimine (müügitulud, investeeringute planeerimine)

 • Olulisemad finantsnäitajad ja suhtarvud

 • Finantsanalüüs (näidisülesande lahendamine)

 • Toode, teenus ja unikaalne müügiargument.

 • Tootefoto ABC

 • SWOT-analüüs

 • Toote ja teenuse arendus, hinnakujundus

 • Konkurentide analüüs

 • Müük ja turundus

 • Olulisi lepinguid ettevõtluse alustamisel (töövõtuleping, käsundusleping, tööleping, telefonileping jms)

 • Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes

 • Äriplaanide esitlused

 • Individuaalne konsultatsioon

Koolitusel läbitakse ka 24-tunnine töökeskkonnaspetsialistide ja volinike väljaõpe, millele väljastatakse eraldi tunnistus!

Koolitus lõpeb oma äriplaani kaitsmisega ja koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

Töötajaõpi_punane_1 (PNG).png
tiinaring.png

Alates 2009. aastast Leoski Koolituse juhatuse liige. Täiskasvanute koolitaja, tase 7.

Koolitaja

TIINA LEOSK

Koolitajad:

egering.png

Täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2012. aastast. Analüüsinud ja menetlenud ligikaudu 2500-3000 äriplaani.

Koolitaja

EGE JAANSO

Koolitajad:

veronikaring.png

Töökeskkonnaspetsialisti ja töö-keskkonnanõukogu juhi kogemus.

Koolitaja

VERONIKA KRUUSTIK

Koolitajad:

Modern Architecture

Töötanud Tartu Ärinõuandlas ettevõtluse vanemkonsultandina. Kuulub EAS’i atesteeritud konsultantide nimekirja.

Koolitaja

RITA TAMM

Koolitajad:

marge kriisa.png

15 aastat töötanud raamatupidamis-teenust pakkuvates ettevõtetes. 

Koolitaja

MARGE KRIISA

Koolitajad:

marvi privstaka-taal.png

Täiskasvanute koolitaja, tase 5; valdkonnaks tootefotograafia väikeettevõtjale.

Koolitaja

MARVI

PRISTAVKA-TAAL

Koolitajad:

Koolitajad: