top of page

Ettevõtlusega alustamine ja äriplaani koostamine

9. juuni

Õppekava

Toimumisajad & asukoht

9. juuni  14. juuli 2021

Leoski Koolitus, Vasara 50, Tartu, Estonia


Koolituse informatsioon

Leoski Koolitus on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

 


Eesmärk: Õppida tundma ettevõtluse olemust ning kuidas kujunetakse ettevõtjaks. Lisaks omandada teadmised ja oskused väikeettevõtte rajamiseks ja äriplaani koostamiseks.

Maht: 110 ak, auditoorse töö maht 80 ak, iseseisva töö maht 30 ak.

Hind: 1250€ + km. Edukale lõpetajale tunnistus.

Koolituse sisu:

Analüüsime ettevõtluse olemust, hüvesid ja väljakutseid. Tutvume ettevõtte rajamise etappide, ettevõtlusvormide ja ettevõtluskeskkonnaga. Õpime äritegevust planeerima ja teostama vajalikke arvestusi.​

Õpiväljundid:
 • mõistab ettevõtluse olemust ja kuidas käib ettevõtjaks kujunemise protsess

 • teab ootusi, probleeme ja riske ettevõtluses

 • orienteerub ettevõtlust puudutavates seadustes ja oskab neid kasutada

 • tunneb ettevõtlusega alustamise võimalusi ja oskab valida õige ettevõtlusvormi

 • oskab analüüsida turu olukorda ja ettevõtluskeskkonda

 • suudab koostada reaalselt rajatava ettevõtte äriplaani.


Teemad:

 • Koolitusprogrammi tutvustamine, osalejate enesetutvustus

 • Sissejuhatus ettevõtlusesse: mis see on ja mis see tähendab

 • Tänane majandus, ettevõtte juhtimine ja strateegiline planeerimine

 • Ettevõtte omanikud, juhid ning nende rollid

 • Ettevõtlusega alustamine

 • Ettevõtlusvormid ja nende erinevused

 • Ettevõtluse rajamise etapid

 • Ebaõnnestumise põhjused

 • Ettevõtte ärinime, ettevõtlusvormi ja asukoha valik

 • Äriidee leidmine, edasiarendamine ja hindamine

 • Äriidee analüüs, turu-uuring

 • Konkurentsieelis ja põhilised konkurentsistrateegiad.

 • Äriplaani olemus ning struktuur

 • Enamlevinud vead äriplaanides

 • Äriplaani koostamise alused: põhimõtted ja struktuur (EAS, TTK juhendite näitel)

 • Finantsarvestuse alused

 • Kuluarvestus, tasuvuspunkti leidmine, näidisülesannete lahendamine

 • Raamatupidamise algteadmised

 • Maksunduse alused, maksustamine

 • Finantsplaneerimine (müügitulud, investeeringute planeerimine)

 • Toode, teenus ja unikaalne müügiargument.

 • SWOT-analüüs

 • Toote ja teenuse arendus, hinnakujundus

 • Konkurentide analüüs

 • Müük ja turundus: turunduskanalid, eesmärgistamine, mõõtmine

 • Olulisi lepinguid ettevõtluse alustamisel 

 • Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes

 • Äriplaanide esitlused

 • Individuaalne konsultatsioon

Koolitus lõpeb oma äriplaani kaitsmisega ja koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

Töötajaõpi_punane_1 (PNG).png

Koolitajad:

Ena Drenkham.png

ENA DRENKHAN

Koolitaja

Täiskasvanute koolitaja, tase 7. Pikaajaline töökogemus projektijuhina ja projektitaotluste koostajana.

marge kriisa.png

MARGE KRIISA

Koolitaja

Koolitaja, valdkondadeks raamatupidamine, ettevõtlus ja finantsplaneerimine.

Diana.jpg

DIANA ELLER

Koolitaja

Täiskasvanute koolitaja, tase 7. Viimased 10 aastat töötanud Tartu Kutsehariduskeskuses kutse- ja meisterõpetajana.

bottom of page