top of page

Bioloogiliste varade arvestus

30. juuni

Õppekava

Aeg ja asukoht
​​
4. juuni
 
Leoski Koolitus
Vasara 50, Tartu

Koolituse informatsioon
Leoski Koolitus on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Eesmärk: Anda ülevaade bioloogiliste varade arvestuspõhimõtetest ja nende kinnistamine praktiliste ülesannetega.

Maht: 6 ak

 

Hind: 99€+ km

Sihtgrupp: Koolitusele on oodatud kõik põllumajandussektoris tegutsevad ettevõtjad, kes omavad baasteadmisi raamatupidamisest samuti alustavad ja tegutsevad raamatupidajad ning FIE-ed.

Kursuse sisu:

  • ​Bioloogilise vara mõiste

  • Bioloogilise vara esmane arvele võtmine;

  • Õiglase väärtuse leidmine, soetusmaksumuse meetod    

  • Peamiste tehingute kajastamine (juurdekasv, toodangu saamine);

  • Põllumajandusliku toodangu esmane arvele võtmine ja edasine kajastamine;

  • Kajastamine kasumiaruandes ja bilansis, sh klassifitseerimine käibe- ja põhivaraks.

Koolituse läbinu: 

  • teab, mis on bioloogiline vara

  • oskab kajastada bioloogilist vara ja põllumajandustoodangut bilansis ja kasumiaruandes.

Koolitus lõpeb õpiväljundite hindamisega! Edukale lõpetajale tunnistus.​

Töötajaõpi_punane_1 (PNG).png

Koolitajad:

marge kriisa.png

MARGE KRIISA

Koolitaja

Pikajaline praktiline töökogemus raamatupidamises. Koolitanud aastast 2011.

bottom of page